นโยบายการคืนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน (ตัวอย่าง)
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น
นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้าทางเว็บไซต์
1.ท่านมีสิทธิขอเปลี่ยนและคืนสินค้าได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่นได้สั่งซื้อสินค้า สำหรับสมาชิก Brand Fan และภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้า สำหรับสมาชิก Business Partner โดยท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัท พร้อม จัดส่งสินค้าและแนบตันฉบับใบเสร็จรับเงิน
และท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบด่ใช้จ่ายในการส่งคืนสินด้ามายังบริษัทเพื่อบริษัทจะได้พิจารณาการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ท่านต่อไป

2.การเปลี่ยนคืนสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของบริษัท ต้องเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
-สินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งโดยบริษัท
ความผิดพลาดเนื่องจากการจัดส่งหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ
-หรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายชำรุดเสียหายแต่แรก
-คุณภาพของสินค้าหรืออุปกรณ์ส่งเสริมการขายไม่ได้มาตรฐาน

3.การคืนสินค้า ท่นสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขในข้อ 1และ 2
-โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินด้าไป รวมทั้งสินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เดิม ยังไม่เปิดกล่อง
-ผลิตภัณฑ์หรือเปิดใช้ผลิตภัณฑ์แต่อย่างใดและบริษัทสามารถนำสินด้าหรือผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายต่อได้
-หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือเป็นสินค้าที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขการคืนสินค้าไว้เป็นอย่างอื่น หรือเป็นสินค้าคนละชิ้นกับสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไปตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือสินด้าเกิดความเสียหายโดยเจตนา หรือการใช้ไม่ถูกต้องของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธในการรับคืนสินค้าจากท่านได้

4.เมื่อบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการรับคืนสินค้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการดังนี้

หากท่านมีการชำระดำสินค้าเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิด บริษัทจะดำเนินการคืนเงินกลับเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิดหรือบัตรเดบิดของท่าน

หากท่านจ่ายเงินปลายทางบริษัทจะทำการโอนเงินสดกลับคืนไปยังบัญชีธนาคารของท่น
โดยบริษัทจะดำเนินการคืนเงินคำสินค้าให้ท่านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำการคืนสินค้า


ขั้นตอนการเปลี่ยน-คืนสินค้า
ขอเปลี่ยน-คืนสินค้ากรุณาแจ้งการเปลี่ยน-คืนสินดำาห้บริษัททราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้า สำหรับสมาชิก Brand Fanและภายใน 30 วันนับแต่วันที่ท่นได้สั่งซื้อสินค้า

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการการเปลี่ยน-คืนสินค้า และอาจมีการขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม

ส่งคืนสินค้าการรับคืนสินค้าจำเป็นต้องมีไบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งซื้อทุกครั้ง และเมื่อบริษัทได้รับคืนสินค้าจากท่าน ทาง บริษัทจะดำเนินการเรื่องการคืนมูลค่าสินด้าให้ท่าน

หมวดหมู่สินค้า

 
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยผู้ร่วมธุรกิจอิสระ
RSULife รหัสสมาชิก TH0235170
 
การรับเหรียญเป็นไปตามเงื่อนไขของสินค้า
(ลูกค้าซื้อสินค้าครบ 2000บาทขึ้นไป สมัครสมาชิกได้ฟรี ลูกค้าได้สิทธิ์รับเหรียญเมื่อสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น
   
 
 1. เพื่อเลือดดี ตับดี เสริมภูมิดี "มากิ พลัส"
 2. ความสำคัญของ "คอลลาเจน"
 3. กลูต้าออเร้นท์ วิตามินซี เพิ่มภูมิต้านทานโรคได้อย่างไร?
 4. ไขความลับการมีอายุยืนยาวกับ "ร็อกซ์เบอร์กี้"
 5. กินสนุก  ลดพุง .ลดน้ำตาล
 6. "น้ำมันปลา" เปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างไรบ้าง
 7. กระดูกที่แข็งแรง ย่อมบ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรง
 8. สารอาหารเพื่อ...เธอ ให้คุณพร้อมรับมือกับผลของฮอร์โมน
 9. ทุกคนใฝ่ฝันอยากมีรูปร่างสวย ดูดี หรืออย่างน้อยที่สุด มีสุขภาพที่ดี
 10. เติมพลังสมองด้วยเอนไซม์จากพืช -Life Sential
 11. บำรุงเส้นผม และหนังศีรษะ
 12. เพื่อผิวกาย ใส เนียน เด้ง ผิวเเข็งเเรง
 13. จัดการริ้วรอยกังวลใจ ในวัยหกสิบ-บำรุงผิวหน้า
 14. เปิดประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างล้ำลึก
 15. รู้ก่อนเสี่ยงง่ายๆแค่ปลายนิ้วมือ
 16. กินข้าวเหนียวทุเรียนยังไหว ทำยังไง ดีหล่ะ Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้